Ouders

Aangezien wij een stukje van de opvoeding van uw kindje overnemen, vinden we uw inbreng erg belangrijk. Uiteraard kunt u uw wensen kenbaar maken tijdens het intakegesprek en tijdens de haal/brengmomenten. Hiernaast zijn er ook nog andere mogelijkheden.

Ouderparticipatie

Bij ouderparticipatie kunt u denken aan: een dagdeel meedraaien op Het Frankhuisje, meegaan met een uitje, meehelpen met het voorbereiden van een feestactiviteit, het geven van een workshop.

Ouderavonden

Twee keer per jaar wordt er een ouderavond georganiseerd. Verschillende thema's komen op verschillende manieren aan bod.

Uitjes

In het voor- en najaar organiseren we een uitje voor de kindjes van Het Frankhuisje en hun ouders en broertjes & zusjes.

Oudercommissie

Het Frankhuisje heeft een oudercommissie. Deze oudercommissie probeert de belangen van alle ouders zo goed mogelijk te behartigen en bij te dragen aan de kwaliteit van de opvang. Zo geven zij advies over onderwerpen waar het Frankhuisje verplicht in is om advies te vragen, maar over niet verplichte zaken wordt ook regelmatig gevraagd en ongevraagd advies gegeven.

De oudercommissie van het Frankhuisje vergadert vier keer per jaar. Er komt tijdens deze vergaderingen van alles aan bod: pedagogisch beleid, invulling van uitjes en ouderavonden, corona-richtlijnen, tarieven etc. Tevens beheert de oudercommissie een lief- en leedpotje met vrijwillige bijdragen voor attenties voor de leidsters en vrijwilligers bij bijvoorbeeld ziekte, Hieperdepiephoera-dag en de Dag van de pedagogisch medewerker.

In het Frankhuisje staat een map van de oudercommissie waarin o.a. het huishoudelijk reglement, de notulen en een ledenlijst zijn opgenomen. Een week voorafgaand aan de vergadering wordt de nieuwe agenda bekendgemaakt. Het staat elke ouder vrij om agendapunten in te dienen of aan te sluiten bij een vergadering. 

Op dit moment kan de oudercommissie nog één of twee ouders gebruiken. Wanneer je hier interesse in hebt, kun je contact opnemen met oudercommissie@kdvhetfrankhuisje.nl. Ditzelfde mailadres kun je ook gebruiken om over andere onderwerpen met de oudercommissie in contact te komen.