Pedagogisch beleid

De pedagogiek van Het Frankhuisje is geïnspireerd door de pedagogiek van Reggio Emilia. Deze pedagogiek gaat er van uit dat kinderen worden geboren met vele mogelijkheden. Dat zij krachtig, leergierig, nieuwsgierig en creatief zijn. En dat volwassenen begeleiders zijn van hun ontdekkingsreis en ontwikkeling. Zij spelen in op dat wat een kind bezig houdt. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen ideeën, gedachten, gevoelens. Voor volwassenen is het belangrijk ieder kind afzonderlijk te leren kennen. Door goed naar ze te luisteren en kijken.

Communicatie, ontdekken en experimenteren staan centraal in deze pedagogiek.

Als begeleider biedt je het kind vele manieren aan om zich uit te kunnen drukken.

De aandachtspunten in onze visie zijn:

 • Respect: een kind goed observeren, er écht naar luisteren en er voor open staan "Wat heb jíj nodig?"
 • Zelfstandigheid: de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van een kind stimuleren door als opvoeder niet altijd in te grijpen of oplossingen te bedenken, maar de kinderen het zelf te laten doen
 • Creativiteit en fantasie: een kind vele uiteenlopende mogelijkheden bieden om bezig te zijn met dat wat hem/haar bezig houdt b.v. kleien, zingen, tekenen, verven, dansen, voorlezen, spelletjes doen
 • Dichtbij de natuur: spelend leren in de natuurspeeltuin, een moestuin, konijnen
 • Duurzaam ondernemen; gezonde voeding, milieuvriendelijke luiers, het gebruik van natuurlijke (knutsel)materialenSpeerpunten: natuur, biologisch, duurzaam
Door middel van duurzaam ondernemen willen we een goed voorbeeld geven en een bijdrage leveren aan een goede verzorging van de kinderen, de medewerksters en de wereld om ons heen. Dit doen we o.a. op de volgende manieren:

 • De levensmiddelen, schoonmaakmiddelen, huidverzorgingsproducten kopen we hoofdzakelijk bij Odin Zwolle: een supermarkt met biologische, natuurlijke producten
 • We gebruiken voornamelijk natuurlijke materialen/kosteloos materiaal: grijze klei, deeg, water, zand, potloden en verf, hout, karton, papier en stof
 • We gebruiken luiers van Bambo: huidvriendelijke en milieuvriendelijke luiers.
 • We scheiden het afval; plastic, glas, papier
 • In de keuken gebruiken we een Bokashi emmer om compost te maken
 • Energie nemen we af van Greenchoice, energieleverancier van groene stroom en groen gas

 

Natuurspeelplaats
Als buitenspeelplaats hebben we gekozen voor een natuurspeelplaats. Op deze manier willen we de kinderen de mogelijkheid bieden om hun fantasie te gebruiken en veel zintuiglijke ervaringen op te doen. Ze leren omgaan met planten en dieren en hoe de planten groeien en bloeien. Bovendien heeft de natuurspeelplaats veel onderdelen die uitnodigen tot het doen van activiteiten en het invullen van thema's.